Kennistransferium Arbeid & Gezondheid

Social MediaUw idee- of nieuwsbijdrage

Posted by N.Pappas Sat, October 15, 2016 20:23:34

Arbeid en Gezondheid: ook op Twitter. Ga via de homepage van

www.arbeidengezondheid.net

Social MediaUw Activiteitenlogboek

Posted by N.Pappas Sat, October 15, 2016 20:22:26

Arbeid en Gezondheid: ook op Twitter. Ga via de homepage:
www.arbeidengezondheid.net

Social MediaUw tip/advies/feedback

Posted by N.Pappas Sat, October 15, 2016 20:19:19

Arbeid en Gezondheid: ook op twitter (zie homepage: www. arbeidengezondheid.net)Voeg uw idee/voorstel toeUw idee- of nieuwsbijdrage

Posted by N.Pappas Tue, December 30, 2014 17:14:40

Het Kennistransferium Arbeid en Gezondheid voor Limburg en omstreken heeft als doel het samenbrengen van informatie / kennis / activiteiten. Hiermee willen we inzicht geven, kennis delen over het boeiende kennisveld Arbeid en Gezondheid.
Dit multidisciplinaire kennisveld vliegen we vanuit allerlei invalshoeken aan.
We nodigen u dan ook van harte uit om uw ideeën met ons te delen. Dat kan een kleine gedachte zijn, maar ook een veelomvattend idee. Een idee om toe te passen om lokaal niveau, maar ook op regionaal of internationaal niveau.
Daarmee willen we aan Limburg en omstreken een positieve maatschappelijke impuls geven.
Het Kennistransferium Arbeid en Gezondheid is vanuit passie, bevlogenheidenmaatschappelijke betrokkenheid ontstaan. Niet meer en niet minder. Een kiem wordt gezaaid en hopelijk groeit er een mooie oogst uit.
De basisgedachte van het Kennistransferium Arbeid en Gezondheid gaat uit van crowdsourcing. Niet van financiële middelen, maar van ideeën. Bundeling hiervan resulteert in innovatieve ideeën.

Deel uw ideëen die kunnen bijdragen aan de groei van het Kennisveld Arbeid & Gezondheid en haal ideëen van anderen op en help ons om het Kennistransferium te laten groeien. U hoeft slechts onderaan te klikken op de link 'Reacties' om uw bijdrage met ons te delen.

Stadspoli MaastrichtUw idee- of nieuwsbijdrage

Posted by N.Pappas Tue, December 30, 2014 17:09:59

Met het vestigen van de Stadspoli is er in Maastricht een nieuwe vorm van zorg gerealiseerd, namelijk Blauwe zorg. Dit is hèt voorbeeld om te komen tot een gezondheidszorgsysteem dat verantwoorde, kwalitatief hoge zorg levert en een systeem dat duurzaam en betaalbaar is. Het gaat om een regionaal experiment dat in samenwerking tussen de huisartsenorganisatie ZIO (Zorg In Ontwikkeling), het MUMC, zorgverzekeraar VGZ en patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg wordt uitgevoerd. Het Ministerie van VWS heeft Blauwe Zorg aangewezen als proeftuin. Een van de zwaartepunten is de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg. Naast kwaliteitsverbetering wordt zorg goedkoper, verwijzing naar een duur ziekenhuis is in een substantieel deel van de gevallen overbodig. Het gaat ook niet ten koste van het eigen risico. Een bezoek aan de Stadspoli is laagdrempelig. Mensen kunnen snel terecht bij een groeiend aantal specialisten: dermatoloog, neuroloog, internist, oogarts, reumatoloog, orthopeed en de KNO-arts. De huisarts kan ook weer snel verder met behandelen. Ook vanuit sociaalgeneeskundige perspectief biedt deze efficiënte vorm van zorg voordelen doordat mensen bij ziekteverzuim sneller geholpen kunnen worden waardoor de verzuimduur positief beïnvloed kan worden.

bron: parlementairemonitor.nl, 15-05-2013, nummer KSAT3262085

FacebookUw tip/advies/feedback

Posted by N.Pappas Tue, December 30, 2014 17:05:58

Kennistransferium Arbeid & Gezondheid zit nu ook op Facebook.

Klik HIER


2015Uw Activiteitenlogboek

Posted by N.Pappas Tue, December 30, 2014 15:26:35

Kennistransferium Arbeid & Gezondheid wenst u een Gezond 2015. De doelstelling van het Kennistransferium is het verder uitbreiden van onze bijdragen aan de verdere verspreiding van kennis op het vlak van Arbeid en Gezondheid. Ook wordt er naar gestreefd om de website verder uit te bouwen zodat u deze kunt gebruiken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Limburg en omstreken.
U kunt uw tip/feedback/idee sturen naar ons mailadres.
U kunt ons ook op Facebook en twitter vinden.

NascholingUw Activiteitenlogboek

Posted by N.Pappas Fri, April 18, 2014 10:50:32

NVAB Kring Zuid: hoogwaardige nascholing: Artsen voor Arbeid en Gezondheid met als subspecialisatie bedrijfsgeneeskunde of verzekeringsgeneeskunde. Volg onderstaande link:

http://nvab.artsennet.nl/Over-de-NVAB-3/Organisatie/Kringen-regionale-afdelingen.htm