Kennistransferium Arbeid & Gezondheid

Kennistransferium Arbeid & Gezondheid

Over het blog

Welkom op de blog van het Kennistransferium Arbeid en Gezondheid voor Limburg en omstreken.

Stadspoli Maastricht

Uw idee- of nieuwsbijdragePosted by N.Pappas Tue, December 30, 2014 17:09:59

Met het vestigen van de Stadspoli is er in Maastricht een nieuwe vorm van zorg gerealiseerd, namelijk Blauwe zorg. Dit is hèt voorbeeld om te komen tot een gezondheidszorgsysteem dat verantwoorde, kwalitatief hoge zorg levert en een systeem dat duurzaam en betaalbaar is. Het gaat om een regionaal experiment dat in samenwerking tussen de huisartsenorganisatie ZIO (Zorg In Ontwikkeling), het MUMC, zorgverzekeraar VGZ en patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg wordt uitgevoerd. Het Ministerie van VWS heeft Blauwe Zorg aangewezen als proeftuin. Een van de zwaartepunten is de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg. Naast kwaliteitsverbetering wordt zorg goedkoper, verwijzing naar een duur ziekenhuis is in een substantieel deel van de gevallen overbodig. Het gaat ook niet ten koste van het eigen risico. Een bezoek aan de Stadspoli is laagdrempelig. Mensen kunnen snel terecht bij een groeiend aantal specialisten: dermatoloog, neuroloog, internist, oogarts, reumatoloog, orthopeed en de KNO-arts. De huisarts kan ook weer snel verder met behandelen. Ook vanuit sociaalgeneeskundige perspectief biedt deze efficiënte vorm van zorg voordelen doordat mensen bij ziekteverzuim sneller geholpen kunnen worden waardoor de verzuimduur positief beïnvloed kan worden.

bron: parlementairemonitor.nl, 15-05-2013, nummer KSAT3262085

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.